Zwroty i Reklamacje

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zawsze z uwzględnieniem Twojego interesu. Jeśli zamówiony towar uległ uszkodzeniu lub chcesz zgłosić inną reklamację – skontaktuj się z nami: sklep@sklep.andrzejrysuje.pl
Masz prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, skontaktuj się z nami.

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Ty (lub upoważniona przez Ciebie osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej) otrzymasz ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o tym fakcie w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (HOP DESIGN Sp. z.o.o, ul. , sklep@sklep.andrzejrysuje.pl). Możesz też skorzystać z poniższego formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy Ci wszystkie poniesione koszty, (bez kosztów przesyłki zwrotnej) niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność. W żadnym wypadku nie jesteś obciążany kosztami tego zwrotu. Zastrzegamy sobie jedynie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

HOP DESIGN Sp. z o.o.
ul. Tyniecka 16/1, 30-323 Kraków
Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni..

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów, które zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres:

—HOP DESIGN Sp. z o.o., ul. Tyniecka 16/1, 30-323 Kraków

— Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*
— Data zamówienia (*)/data odbioru (*))
— Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
— Adres konsumenta(-ów)
— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
— Data
_______________
(*) Niepotrzebne skreślić.

*PAMIĘTAJ!!! Wraz z zwracanym produktem, koniecznie odeślij nam także dowód zakupu czyli paragon lub fakturę.

0
    0
    Mój koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót to sklepu
      Oblicz wysyłkę